Algemene voorwaarden van Carlier Fysiotherapie

In de algemene voorwaarden van Carlier Fysiotherapie vindt u omgangs- en gedragsregels welke gehanteerd worden als u bij ons in behandeling bent. Hiermee proberen wij inzichtelijk te maken wat onze filosofie is en aan welke regelgeving wij ons hebben verbonden.

Wat kunt u verwachten van de eerste afspraak?

U neemt plaats in de wachtkamer en wordt op de afgesproken tijd door de fysiotherapeut opgehaald. De fysiotherapeut vraagt u enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier kan worden aangemaakt. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Tijdens dit onderzoek kan u gevraagd worden u zich gedeeltelijk uit te kleden. De eerste afspraak zal ongeveer 25 minuten in beslag nemen.

Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en zal met u worden besproken. De fysiotherapeut maakt met u een nieuwe afspraak. Bij de eerste afspraak neemt u mee:

  • Eventueel de verwijsbrief;
  • Uw ziektekostenverzekering gegevens;
  • Geldig identiteitsdocument (paspoort, rijbewijs, ID kaart);
  • Handdoek;
  • Bij de tweede behandeling zal worden gestart met de behandeling van uw klacht. De duur van een behandeling zal gemiddeld 25 minuten bedragen (inclusief aan- en uitkleden).

Afmelden

Indien een behandeling om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling vermeld te worden. Let op: niet-, of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden, te weten 75% van het geldende tarief.

Registratie

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk zijn BIG geregistreerd en staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van het KNGF.

Privacy

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Privacyregelement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen volgen, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze regel is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aanvullende gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot uw gegevens en uw inzagerecht. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Uiteraard gaat uw therapeut zorgvuldig met uw gegevens om: daarom zijn in de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een reglement.

Behalve de fysiotherapeut die u behandeld, heeft ook een beperkt aantal personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Zoals bijvoorbeeld waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Waarneming

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet verstoord wordt nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie, studie of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is, is het mogelijk dat een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd wordt uw behandeling over te nemen. Wij werken hierbij onder andere samen met de praktijken van Beweegzorg Capelle.

Hygiëne

Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen.

Klachten

Indien u niet tevreden bent over de bejegening of behandeling dan kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of een van de maatschapsleden. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. U vindt hierover informatie in het folderrek in de wachtruimte.

De algemene voorwaarden van Carlier Fysiotherapie zijn voor iedereen inzichtelijk en tevens op papier beschikbaar in onze praktijk

Show Buttons
Hide Buttons