Kwaliteit Carlier Fysiotherapie

Kwaliteit is een subjectief begrip. Voor fysiotherapeuten in Nederland zijn vele kwaliteitsregisters, keurmerken en regels opgesteld. Iedere organisatie legt weer de nadruk op iets anders. De belangrijkste organisaties die kijken naar de kwaliteit vallen onder de verantwoordelijkheid van de branchevereniging voor fysiotherapeuten, het KNGF(Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) en de  Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Uiteraard voldoen wij als Carlier Fysiotherapie aan alle eisen die door deze instanties worden voorgeschreven.

Naast de verplichte eisen zien wij de mening van de patient zelf als de belangrijkste graadmeter. Hiervoor staan wij tevens ingeschreven bij de CQ-index en hebben wij een klachtenregeling.

KNGF

Kwaliteit Carlier FysiotherapieHet Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) voert een actief beleid om de kwaliteit constant te waarborgen. Fysiotherapeuten die voldoen aan specifieke kwaliteitseisen worden toegelaten tot het Kwaliteitsregister Fysiotherapie van het KNGF.

De eisen waaraan de fysiotherapeut moet voldoen om opgenomen te worden in het kwaliteitsregister zijn o.a.:

  • Inschrijving in het BIG-register
  • Deelname klachtenregeling
  • Werken conform de richtlijnen van het KNGF (gewaarborgd door registratie in FysioRoadmap)
  • Behalen studiepunten (accreditatiepunten) door na- en bijscholing
  • Voldoende praktijkervaring hebben en onderhouden
  • Het regelmatig vakinhoudelijk overleggen (Gewaarborgd door samenwerking onder Beweegzorg Capelle)

Carlier Fysiotherapie is uiteraard opgenomen in het kwaliteitsregister van het KNGF

Om na te gaan of een praktijk daadwerkelijk is opgenomen in het kwaliteitsregister kunt u dit hier controleren.

BIG-registratie

Kwaliteit Carlier FysiotherapieDe Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) beschermt patienten tegen het ondeskundig en onzorgvuldig handelen (bron: www.rijksoverheid.nl)

Fysiotherapie valt onder deze wetgeving en is een zogenaamd beroep met voorbehouden handelingen.

De therapeuten van Carlier Fysiotherapie zijn allen BIG-geregistreerd en voldoen derhalve aan de wettelijke eisen die er aan een Fysiotherapeut en kwaliteit worden gesteld.

CQ-index

Kwaliteit Carlier FysiotherapieDe CQ index Fysiotherapie wordt binnen de Carlier Fysiotherapie gebruikt om de klanttevredenheid te onderzoeken. De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index en is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. De CQ-Index Fysiotherapie is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond fysiotherapeutische behandelingen te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst wordt gebruikt om binnen onze fysiotherapiepraktijk in kaart te brengen op welke punten de patiënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. Patiënten wordt gevraagd naar hun ervaringen ten aanzien van informatie, bejegening, participatie en therapietrouw, en ervaren behandelkwaliteit. Ook wordt gevraagd naar een algemene oordeel over de fysiotherapeut, en naar een aantal achtergrondkenmerken van de patiënt.

Klachtenregeling

Wij doen er alles aan om de kwaliteit van onze zorg hoog te houden. Als u op- of aanmerkingen hebt met betrekking tot onze dienstverlening dan horen wij dat graag. Mocht u onverhoopt klachten hebben dan bestaat hiervoor een klachtenregeling opgesteld door de beroepsvereninging KNGF. Meer informatie over deze regeling vindt u hier.

Algemene voorwaarden

Wij hanteren in onze praktijk wat algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden vindt u hier.

Show Buttons
Hide Buttons